Howto & Style 

How to get rid of Tinnitus naturally

No products available.

Language:
ضع راحة يديك خلف أذنيكو دلكهاإلى الخارجهكذا123جاهز؟12تأكد من وضع كلتا الراحتين على جانبي الرأسو الأذنينو تدليكهم بقوه678910مرة أخرى12345678910استرخيالآن، دلك أعلى رأسكأعلى و أسفل123456789101سوف تبدأ بالشعور بحرارة على جانبي رأسكإذا كنت تدلكه بشكل صحيح678910توقفو أرخي نفسكاصبعك الإبهامفي وسطاذنكهكذاو اضغطه إلى الداخل12345678910123456789101234567891012345678910أمسك بهو اضغطه إلى الداخللمدة 10ثواني12الآن طنين اذنكسيدأ بالإنخفاض8910استرخيالآن على جانبك الأيسرضع ابهامك في وسط اذنكبعد ذلك اضغطه إلى الداخل12345678910123456789101للحصول على أقصى فائدةتأكد بأنك تضغط بابهامك بقوة101234567891012345678910123456789 ،10بعد ذلك اضغطه إلى الداخلوامسكه لمدة 10 ثواني12345678910استرخيالآن بكل الإبهامينفي نفس النقطة في الوسطو اضغطهم مع بعضإلى الداخل والخارج بقوة في نفس الوقت5678910123456789101234567891012345678910123456789101234567891012345678910اضغطهم إلى الداخلو امسكهم لمدة 10 ثواني12345678910استرخيدلّك راحتي يديكأفرك أذنيكبشكل دائري123سوف تحصل على شعور دافئعلى جانبي جبهتك78910أصابعك خلف أذنيكو ابدأ بالنقرجاهز؟123الصوت الرنان داخل أذنيكسوف يبدأ بالتقلص أكثر67891010 زيادة12345678910توقف الآن ضع ابهاميكفي وسط أذنيكو اضغطه إلى الداخلو تنفس إلى الخارج في نفس الوقتجاهز؟اضغطه إلى الداخل 123456789101234(هذا سوف يساعد على توازن الضغط داخل الأنف و الأنين9بالإضافة إلى ذلك سوف يقلل من مستوى الطنين داخل الأذنين )أمسكهم لمدة 10 ثواني12345678910استرخي(مستوى الطنينداخل أذنيك سوف يقل من 10 إلى 5 تقريبا)8910أرخي نفسكافعل هذه الخطوات لمدة 5 أيامو سوف تبدأ تشعر بتحسن
please bow Pam behind your ears andmassage it outward like that 1 2 3 ready1 make sure you place both hum on theside of the head and the years and muststop it strongly 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 56 7 8 9 10 and relax now I will justtype my search on the top of your headup and down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 you willstart to feel the warm on the serverhead if you are massaging it properly 67 8 9 10 stop and relax yourself thetongue in a meter of a year like thatand push it in one two three four fivesix seven eight nine ten one two threefour five six seven eight nine ten onetwo three four five six seven eight nineten one two three four five six seveneight nine ten holy and pushing for tensecond one to the ringing sound in youryears will start to decrease now nineten and relax now on your left side pushthe tongue in the middle of the yearit's not there I'm gonna push it in onetwo three four five six seven eight nineten one two three four five six seveneight nine for maximum benefit make sureyou push the tongue in strongly 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 34 5 6 7 8 9 10 and really pushing andhold for 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10and relax now be both tongue in the samespot in the middle and push push in andout strongly at the same time 5 6 7 8 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 89 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 78 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 67 8 9 10 and pushing and hoid for 10 secone two three four five six seven eightnine ten I had relax and massage Japanpeople years are up around one two youwill have a warm feeling on the side ofyour forehead seven eight nine ten yourfingers at the back of a year and haveit ready one two threethe ringing sound in your years willstart to decrease more six seven eightnine ten time oh one two three four fivesix seven eight nine ten stop holy nowplace both hum in the middle of the yearpush it in and breathe out at the sametime really pushing in one two threefour five six seven eight nine ten onetwo three four this will help to balanceexpression in the nerves and in the yearand will decrease the level of the soundinside years further ten second one twothree four five six seven eight nine tenand relax the level of the ringingsounds inside your ears will decreasefrom ten to around five now eight nineten and relax yourself do this for fivedays and you will start to feel better[Music]
Place both palms behind your earsand massage itoutwardslike that123ready?12[make sure you place both palms on the sides of the head][and the ears][and massage it strongly]678910one more12345678910and relaxnow this time massage on the top of your headup and down123456789101[you will start to feel the warm on the sides of your head][if you are massaging it properly]678910stopand relax yourselfthe thumbin the middleof your earlike thatand push it in12345678910123456789101234567891012345678910hold itand push it infor 10 seconds12[the ringing sound in your ears][will start to decrease now]8910and relaxnow on your left sidepush your thumb in the middle of your earand then push it in12345678910123456789101[for maximum benefit][make sure you push your thumb in strongly]101234567891012345678910123456789, 10and really push it inand hold it for 10 seconds12345678910and relaxnow with both thumbsin the same spot in the middleand push it in together[push in and out strongly at the same time]5678910123456789101234567891012345678910123456789101234567891012345678910and push it inand hold it for 10 seconds12345678910and relaxand massage your palmsgive your ears a rubround123[you will have a warm feeling][on the sides of your forehead]78910your fingers at the back of your earsand tap itready?123[the ringing sound in your ears][will start to decrease more]67891010 more12345678910stophold itnow place both thumbsin the middle of your earspush it inand breath out at the same timeready?push it inin123456789101234[this will help to balance the pressure in the nose and in the ears]9[and will decrease the level of the sound inside the ears further]and hold it for 10 seconds12345678910and relax[the level of the ringing sounds][inside your ears will decrease from 10 to around 5 now]8910and relax yourselfdo this for 5 daysand you will start to feel better
Połóż obie dłonie za uszami i masuj na zewnątrz w ten sposób 1 2 3 gotowy? 1 2 [miej pewność że kładziesz obie dłonie na brzegach głowy] [i uszu] [i masuj mocno] 6 7 8 9 10 jeszcze raz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zrelaksuj się tym razem masuj na górze głowy w górę i w dół 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 [zaczniesz odczuwać ciepło po brzegach głowy] [jeśli masujesz prawidłowo] 6 7 8 9 10 przestań i zrelaksuj się kciuk do środka ucha w ten sposób i przyciśnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przytrzymaj i przyciskaj przez 10 sekund 1 2 [dzwonienie w uszach] [zacznie się teraz zmniejszać] 8 9 10 i zrelaksuj się teraz po lewej stronie włóż kciuk do środka ucha i przyciśnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 [dla maksymalnej korzyści] [upewnij się że przyciskasz kciuk mocno] 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 i naprawdę przyciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i zrelaksuj się teraz dwoma kciukami w tym samym miejscu w środku i przyciśnij je razem [przyciskaj mocno i wyciągaj oba kciuki w tym samym czasie] 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i przyciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i zrelaksuj się rozmasuj dłonie pocieraj uszy ruchem okrężnym 1 2 3 [poczujesz ciepło] [na brzegach czoła] 7 8 9 10 połóż palce z tyłu uszu i postukuj gotowy? 1 2 3 [dzwonienie w uszach] [zacznie się jeszcze bardziej zmniejszać] 6 7 8 9 10 10 więcej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przestań przytrzymaj teraz włóż oba kciuki do środka uszu przyciśnij i wydychaj w tym samym czasie gotowy? przyciśnij do środka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 [to pomoże wyrównać ciśnienie w nosie i w uszach] 9 [i zmniejszy poziom dźwięku w uszach jeszcze bardziej] i przytrzymaj przez 10 sekund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i zrelaksuj się [poziom dzwonienia] [w uszach zmniejszy się teraz z 10 do około 5] 8 9 10 i zrelaksuj się rób to przez 5 dni a poczujesz się lepiej

Tinnitus is the sensation of hearing ringing, buzzing, hissing, chirping, whistling, or other sounds coming from inside the body.

Causes. The most common cause of tinnitus is damage and loss of the tiny sensory hair cells the inner ear.

This tends to happen as people age, and it can also result from prolonged exposure to excessively loud noise.

A person with tinnitus often hears “ringing in the ears,” It can be temporary, or it can be chronic and persistent.

The Natural Method.

1. First we massage-the back of the ear to stimulate blood flow into the ear to release-the pressure.

2. Massage the side of the head to reduces the tension in the forehead.

3. Using your thump to put pressure on Tragus the middle of the ear just above the lobule. This will get rid of the pressure inside your ear.

4. Tapping on the back of your ears will reduces the noise in the ears.

This video will show you step by step guide to help you to get rid of your Tinnitus naturally.

Do this morning and evening two times a day for two weeks.

Please leave a comment.

No products available.

Related posts

Leave a Comment